מדריך הורים להתפתחות הילד

התפתחות לא תקינה

ID = INTELLECTUAL DISABILITY

לקות שכלית

  • אודות
  • סימנים
  • אבחון
  • טיפול
  • העשרה

אודות

סימנים

אבחון

טיפול

העשרה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט